Нотатки BW Club

Будуємо ефективну команду: способи згуртування колективу

Персонал є одним з найголовніших чинників виробництва і запорукою стабільності будь-якої компанії. Тому переоцінити важливість здорового колективу просто неможливо. Як і будь-який ресурс, персонал вимагає грамотного управління та розпорядження. Однак багато виробничі питання можуть бути вирішені і без безпосередньої участі менеджменту фірми – через створення системи корпоративних цінностей і згуртування співробітників.

Об’єднаний колектив, звільнений від внутрішніх протиріч, здатний ефективно допомогти керівництву досягати поставлені цілі, подолати виникаючі труднощі і збільшити одержувані прибутки. В даному випадку весь персонал – це єдина лояльна команда, підпорядкована загальній ідеології і яка безпосередньо інтегрована в бізнес-процеси підприємства. Крім високої ефективності виробництва для справжньої команди характерна так само низька плинність кадрів, в результаті компанія економить значні кошти на підборі і адаптації нових співробітників.

Для згуртованого колективу характерні наступні особливості:

 • інформованість – кожен член команди має уявлення про цінності компанії, її цілі і здатний визначити свій безпосередній вплив на досягнення цих цілей. Це дозволяє кожному співробітникові оцінити свою значимість у масштабах всього бізнесу і відчувати спільність інтересів усього колективу.
 • дисципліна і організованість – персонал добровільно підпорядковується внутрішньому розпорядку, вибираючи стиль поведінки, який відповідає корпоративним нормам і загальної ділової етики. Це не тільки запорука добросовісної роботи, ні і стимул підвищення особистої відповідальності.
 • активність – співробітники мають високу зацікавленість в поліпшенні показників роботи компанії, тому проявляють ініціативу в оптимізації процесів, підвищенні результативності, зниженні неефективних витрат. При цьому вони впевнені в тому, що така поведінка знаходить схвалення не тільки у керівництва, але і у інших членів робочої групи.

Відповідно до наведеного характеристиками основні кроки для створення згуртованого колективу можуть бути сформульовані наступним чином.

 • Грамотний підбір персоналу – це перший і найголовніший етап роботи з колективом. Новий співробітник не тільки повинен мати необхідні професійні навички, а й відповідати духу компанії. Якщо він не здатний розділяти корпоративні цінності, то його повноцінна інтеграція в уже існуючу команду неможлива, більш того – це буде створювати різні протиріччя і напруги. Вкрай важливо доручити таке завдання досвідченому рекрутеру, при необхідності – звернутися до допомоги спеціалізованих кадрових агентств.
 • важливим кроком для швидкого включення в роботу новачка може стати впровадження традиції наставництва, Коли знову прийшов співробітник закріплюється за фахівцем, що працює довгий час. Це забезпечує спадкоємність традицій і скорочує час, необхідний для адаптації.
 • Підвищення інформованості.До кожного співробітника необхідно донести інформацію про цілі та параметрах діяльності компанії. Величезне значення в цьому процесі відіграє місія, як формалізована, затверджена вищим керівництвом мета існування бізнесу. Вся інша ідеологія, всі завдання повинні бути підпорядковані цій місії і об’єднуватися нею.
 • Для реалізації такого підходу можна використовувати досить різноманітний набір інструментів – корпоративну інформаційну мережу , Газети, дошки пошани та ін. Так само важливо періодично проводити заходи та внутрішні тренінги, на яких керівництвом проводиться презентація досягнутих результатів, акцентується роль кожного відділу, кожної робочої групи в їх досягненні. Це дозволяє донести до колективу визнання його заслуг і справедливо розподіляти бонуси і винагороди.
 • Тренінги командоутворення і тімбілдінг. Такі заходи з одного боку підвищують лояльність персоналу, тому що корпоративне навчання сприймається співробітником як хороша можливість за рахунок компанії підвищити свій професійний рівень. З іншого боку член робочої групи отримує цілком конкретні навички і знання, необхідні для поліпшення комунікацій в колективі, підвищує рівень довіри між колегами.
 • Корпоративний відпочинок.Спілкування співробітників поза офісних стін і службових компетенцій сприяє більш тісного знайомства, дозволяють знайти спільну мову, відчути емоційну спільність і згуртувати вже працюючий персонал. Однак ці методи цілком підходять і для нових членів команди – це відмінна можливість швидко увійти в курс справи, набути нові знайомства, знайти однодумців і друзів за інтересами. Такі заходи не тільки покращують комунікації між відділами компанії, але і сприяють формуванню сталих традицій, які демонструють спільність колективу, і сприяють появі загальної усталеною корпоративної культури.
 • Розстановка персоналу. Традиційно кожен відділ займає в компанії окремі робочі зони, кабінети, тим самим фактично знаходиться в ізоляції від інших підрозділів. Така структура з одного боку дає можливість створити необхідну робочу обстановку, що вельми важливо для творчості, проте сильно ускладнює спілкування між відділами, має наслідком виникнення нездорової конкуренції між ними, утворення різних замкнутих субкультур за професійною ознакою.

У деяких випадках дуже корисним може стати змішана або відритий розстановка персоналу, коли співробітники різних відділів розміщуються разом. Такий підхід покращує взаємодію різних підрозділів, дозволяє краще пізнати роботу різних співробітників. Однак змішана розстановка доцільна тільки для відділів, що мають схожі функції. Наприклад, гучні відділи, які постійно перебувають в комунікації та рух можуть заважати виробничому процесу співробітників творчих професій, Або співробітників, що працюють з паперовими документами.

Як видно, для того, щоб згуртувати колектив в єдину команду необхідно здійснити цілий ряд заходів, багато з яких можуть і не принести бажаного. Разом з тим, якщо настільки складна робота увінчається успіхом, результати можуть перевершити всі очікування.

В загалом вигляді весь набір інструментів, який допоможе згуртувати колектив включає наступні основні кроки:

 • розвиток комунікацій як між відділами, так і між працівниками і керівництвом компанії;
 • формалізація місії і цілей діяльності компанії;
 • розвиток командного духу і заохочення традицій;
 • корпоративні заходи і навчальні тренінги;
 • правильний підбір і розстановка співробітників.

Далеко не кожен керівник знає, як згуртувати колектив. У разі досягнення поставленої мети можна істотно підвищити рівень комфорту у персоналу, прискорюючи процес досягнення поставлених цілей. На сьогоднішній день відомо багато методик, призначених для згуртування, і кожна з них має свої специфічні особливості.

Управлінець повинен зрозуміти, що не існує універсальних методик, які допомагають згуртувати колектив за короткий термін. Тільки налагодження взаємин зі своїми працівниками допоможе вивести компанію на новий рівень розвитку.

Локомотив виробництва

У кожній компанії існує певний набір традицій, який формувався протягом багатьох років. Багато припускаються помилок, намагаючись зламати налагоджену систему взаємодії, вносячи в неї елементи, які просто не підійдуть.

На сьогоднішній день велику популярність придбали корпоративні заходи, які використовуються з метою підвищення ефективності основної діяльності. Залежно від поставлених цілей, можна домогтися як згуртування, так роз’єднання. Неоригінальний сценарій і ідентичний типаж заходи призведе до ще більшого зниження взаємодії в групі, оскільки співробітники вважають подібні активності «пластмасовими».

Як показує практика, то корпоративні зборів вводять в ще більшу напругу кожної людини. Він не може повноцінно розкритися і відчути себе органічно в поточній ситуації. Співробітник розуміє, що подібні заходи є продовженням робочого процесу, від якого хочеться відпочити.

З цієї причини на роботі все частіше можна бачити невеселі і пригнічені особи, які відчувають свою відповідальність за скоєні вчинки. Хтось міг перебрати з алкоголем і сказати щось зайве, за це може бути соромно. Свято в будь-якій компанії повинен продумувати до дрібниць і втілюватися всім робочим колективом.

У кожного працівника повинна бути своя роль в загальному процесі підготовки. Він буде відчувати свою значимість, і єднання колективу стане відбуватися набагато швидше. Напередодні заходу всі діляться один з одним інформацією, налаштовуючись на позитив. Такий підхід дозволить заощадити кошти компанії, оскільки організація і проведення корпоративу із залученням спеціалізованих організацій буде коштувати дорого.

Щоб проведені заходи запам’ятовували надовго, треба провести попереднє анонімне анкетування. Кожен працівник повинен висловити свою точку зору і відобразити бачення майбутнього свята. Після того як анкетування в компанії закінчиться, можна буде зробити висновки, і зрозуміти потреби колег. Керівник повинен сформувати ініціативну групу, яка буде займатися подальшою організацією заходу. Крім того, можна завжди залучити колег в якості помічників.

командоутворення

Багато управлінці дають поради, в яких часто можна почути поради про проведення командообразующих спортивних тренінгів. ринок освітніх послуг постійно розширюється, а тому для розвитку персоналу треба залучати додаткові корпоративні напрямки. Тимбилдинг – простий спосіб, що допомагає створити лояльні зв’язку і мотивуючий на єднання з колективом.

Не можна забувати про те, неправильно організовані корпоративні тренінги можуть привести до зворотного результату:

 • розбрат між співробітниками;
 • втрата авторитету керівника;
 • підвищення «плинності» в компанії і т.д.

Кожна дрібниця грає велику роль, а тому треба проявляти постійну пильність. У компанії завжди має бути людина, що відповідає за вибір навчального персоналу, враховуючи поточний рівень співробітників. В одній компанії стався випадок: жінка-керівник випадково зламала ногу під час тренінгу, а потім багато хто не міг зрозуміти, сталося все навмисно або з необережності.

Коли для заходу задіюється активна молодь, а фізична форма управлінця залишає бажати кращого, треба переглянути формат. Такий спосіб єднання колективу призведе до зворотного результату. Невелика помилка може позначитися на авторитетності шефа.

Якщо фізична форма працівників компанії не викликає нарікань, то треба прописати детальний план майбутнього дійства. У тому випадку, коли гендиректор є професійним спортсменом, то нав’язування своїх поглядів на підлеглих буде невиправданим. Можна навести простий приклад, який демонструє ситуацію наочно.

В одній компанії чоловік-керівник професійно займався парашутним спортом протягом декількох десятиліть. Він вирішив привнести трохи екстриму в життя топ-Меджеру, 90% яких були жінки старше 45 років. Звичайно ж, ніхто не змушував стрибати з парашутом, але було зрозуміло, що це простий спосіб налагодити контакт з шефом. Багато вирішувалися стрибати, але не всі. Екстрім – ідеальний варіант тільки активних колективів, які знаходяться в пошуку постійного джерела адреналіну.

Навчання

Корпоративні тренінги почали користуватися великою популярністю, а тому багато керівників запрошують виступати визнаних майстрів своєї справи. Такі заходи допомагають досягти позитивних результатів для нових співробітників, які не встигли адаптуватися до нових трудових умов.

Деякі компанії практикують проведення навчальних програм для кожної групи нових співробітників. Для керівництва повинно бути вкрай важливо, щоб персонал міг орієнтуватися в поточному устрої. Крім того, професійний тренер може складні речі розповісти простою мовою, доводячи до свідомості кожного неочевидні істини.

Після того як персонал проходив корпоративні тренінгу у одного тренера, всі починали використовувати єдину і зрозумілу термінологію. Як показує практика, така освітня методика допомагає тим колективам, в яких працюють співробітники з різних освітнім рівнем.

Не можна забувати про те, що новачок, приступаючи до роботи, повинен бути ознайомлений з поточною роботою і колегами за короткий проміжок часу. У колективу має сформуватися ставлення до новоприбулого, а тому спілкування може початися набагато швидше. Швидка адаптація – спосіб, що дозволяє виробництву постійно підтримувати ефективність.