Новини,  Нотатки BW Club

Договір про спільну діяльність: що це?

 1. За договором про Спільну Діяльність (СД) сторони (учасники) зобов’язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети.
 2. СД може здійснюватися як з об’єднанням, так і без об’єднання внесків.
 3. Сторонами договору про СД можуть бути фізичні та юридичні особи.
 4. Нерезиденти теж можуть бути учасниками такого договору. Договори за участю іноземних інвесторів підлягають держреєстрації відповідно до Положення № 112.

Порядок укладення договорів про СД визначено у гл. 77 ЦК. За таким договором сторони (учасники) зобов’язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законодавству (ст. 1130 Цивільного кодексу, далі – ЦК). Тобто при укладенні договору про СД окремий суб’єкт господарювання не реєструється.

Виділяють два види договору про СД:

 1. з об’єднанням внесків (договір простого товариства) (ч. 2 ст. 1130, ст. 1132 ЦК). Такий договір передбачає наявність внесків учасників, які об’єднуються, заради отримання прибутку або досягнення іншої мети. Об’єднані внески стають загальною пайовою власністю (ч. 1 ст. 1134 ЦК). Вироблена продукція й отримані від такої діяльності доходи в результаті СД теж уважаються спільною пайовою власністю (ч. 1 ст. 1134 ЦК);
 2. без об’єднання внесків (ч. 2 ст. 1130 ЦК). Наприклад, такий вид договору про СД укладають у сфері освіти, консалтингу і маркетингу.

Сторонами в договорі про СД можуть бути

 1. як юридичні, так і фізичні особи (фізособи без статусу підприємця не можуть бути стороною договору про СД, якщо він укладається з метою отримання прибутку. Тобто фізособи не можуть бути учасниками договору про СД з об’єднанням внесків)
 2. Нерезидентам теж не забороняється бути учасниками договору про СД.
 3. Підприємці та юрособи на єдиному податку (далі – платники ЄП) можуть бути учасниками договору про СД (ЗІР, категорія 107.12). Платники ЄП не можуть здійснювати СД тільки за тими видами діяльності, які їм заборонені (ст. 291  ПК).

Договір про СД укладається у письмовій формі та за бажанням сторін (не обов’язково) може бути посвідчений нотаріально (ч. 1 ст. 1131 ЦК). Недотримання письмової форми договору тягне за собою його нікчемність.

Сторони повинні включити до договору таку інформацію (ч. 2 ст. 1131 ЦК):

 • мета СД, тобто для чого учасники об’єднують кошти, майно тощо (наприклад, організація роботи торговельного центру);
 • порядок координування сумісних дій або ведення спільних справ;
 • розмір, порядок і строки здійснення внесків учасниками (якщо йдеться про договір простого товариства);
 • правовий статус виділеного для СД майна; порядок розподілу прибутку;
 • порядок покриття витрат і збитків учасників;
 • участь сторін у результатах сумісних дій;
 • строк дії договору;
 • інші умови, що регламентують СД сторін.

Строк дії договору про СД Законодавством не визначено ні мінімальний, ні максимальний строк дії договору про СД. Сторони самостійно визначають цей строк, виходячи з мети СД.

У яких випадках договір про СД можна припинити достроково?

Договір про СД підлягає достроковому припиненню у випадках, наведених у ст. 1141 ЦК, за умови, що домовленістю між учасниками не передбачено збереження договору щодо інших учасників.

Зокрема, договір про СД припиняється за такими підставами:

1) визнання учасника недієздатним, безвісно відсутнім, обмеження його цивільної дієздатності, якщо домовленістю між учасниками не передбачено збереження договору щодо інших учасників;

2) оголошення учасника банкрутом, якщо домовленістю між учасниками не передбачено збереження договору щодо інших учасників;

3) смерті фізичної особи – учасника або ліквідації юридичної особи – учасника договору простого товариства, якщо домовленістю між учасниками не передбачено збереження договору щодо інших учасників або заміщення учасника, який помер (ліквідованої юридичної особи), його спадкоємцями (правонаступниками);

4) відмови учасника від подальшої участі у договорі простого товариства або розірвання договору на вимогу одного з учасників, якщо домовленістю між учасниками не передбачено збереження договору щодо інших учасників;

5) спливу строку договору простого товариства;

6) виділу частки учасника на вимогу його кредитора, якщо домовленістю між учасниками не передбачено збереження договору щодо інших учасників;

7) досягнення мети товариства або настання обставин, коли досягнення мети товариства стало неможливим.

Взяття договору про СД на облік в органах ДПС

Для цілей оподаткування двоє і більше осіб, які провадять СД без створення юрособи, уважаються окремою особою в рамках такої діяльності (пп. 14.1.139 ПК).

Для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють спільну діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності.

Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку.

Для цілей оподаткування господарські відносини між учасниками спільної діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.

Порядок податкового обліку та звітності про результати спільної діяльності встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;

При цьому на обліку в органах ДПС повинні знаходитися тільки ті договори про СД, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування, визначені ПК (п. 64.6 ПК).

Взяття на облік здійснюється шляхом додаткового взяття на облік учасника договору про СД як платника податків, що відповідає за утримання та перерахування податків до бюджету на час виконання договору про СД (далі – уповноважена особа).

Для цього такий учасник повинен протягом 10 календарних днів після реєстрації договору або після набуття чинності його подати до органу ДПС заяву про взяття на облік договору про СД (п. 64.6 ПК).

Особливості оподаткування для договорів про СД установлено ПК для ПДВ та акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового. Тому уповноважена особа повинна реєструватися як платник ПДВ з урахуванням правил, установлених у ст. 180–183 ПК. А якщо, наприклад, у процесі СД плануються операції з реалізації пального в розумінні пп. 14.1.212 ПК, то уповноваженій особі потрібно зареєструватися платником акцизного податку з реалізації пального.

Для взяття на облік договору про СД і реєстрації платником ПДВ уповноважений учасник подає до органу ДПС за своїм основним місцем обліку (п. 4.6 Порядку № 1588):

 1. реєстраційну заяву платника ПДВ за формою № 1-ПДВ (додаток 1 до Положення № 1130);
 2. заяву за формою № 1-ОПП (додаток 5 до Порядку № 1588);
 3. копію договору (контракту) про СД.

До цих документів додаються:

 • інформаційна картка договору (з позначкою органу, що здійснив держреєстрацію договору, якщо до складу учасників договору про СД входить іноземний інвестор);
 • копії документів, що підтверджують узгодження договору уповноваженим органом управління відповідно до законодавства, засвідчені в установленому законодавством порядку, якщо договором передбачено використання нерухомого майна державної власності, що знаходиться в господарському віданні або оперативному управлінні учасника договору про СД;
 • копії спеціальних дозволів на користування надрами, якщо договором передбачено використання надр. Особам, утвореним у результаті СД, присвоюється 9-значний індивідуальний податковий номер (п. 1.6 Положення, затвердженого наказом Мінфіну від 14.11.14 р. № 1130).

Джерело